NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zuid Holland past Regels voor Ruimte voor landgoederen aan

21 December 2005

Omdat Provinciale Staten op 9 november de randvoorwaarden voor de aanleg van nieuwe landgoederen aanzienlijk hebben versoepeld en vereenvoudigd is de Nota Regels voor Ruimte (voorheen Nota Planbeoordeling) opnieuw aangepast.Vestiging van landgoederen is nu, behalve waar dat expliciet verboden is, in principe overal mogelijk. Ze hoeven niet per se aan te sluiten aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Randstadgroen en recreatiegebieden. Aanleg van landgoederen in de EHS of in recreatiegebieden blijft uitgesloten. De minimale oppervlakte van het landgoed is verlaagd van 10 hectare naar 5 hectare. De maximale bouwoppervlakte bedraagt 20 procent van het private deel van het landgoed en mag niet meer dan 10 procent van het hele landgoed in beslag nemen. De bouwhoogte moet in overeenstemming zijn met de omgeving. Tenslotte zijn bij de hoofdfunctie wonen in landhuis dezelfde (neven)activiteiten toegestaan als in reguliere woonhuizen. Het gaat dan om niet milieubelastende activiteiten, zoals bijvoorbeeld een praktijk aan huis.  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet