NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mosseltransport Waddenzee - Zeeland mag doorgaan

6 oktober 2006

Vandaag heeft de Raad van State besloten dat het verplaatsen van mosselen van de Waddenzee naar de Oosterschelde dit najaar door mag gaan. Volgens de Raad is er de komende winterperiode voldoende voedsel voor eidereenden in de Waddenzee aanwezig . De Raad van State wijst daarnaast de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit terecht met zijn oordeel dat er voortaan voor de mosseltransporten een vergunning vereist is.

Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Stichting WAD en Faunabescherming zijn teleurgesteld dat de transporten dit najaar zonder vergunning mogen plaatsvinden.

De natuurorganisaties vinden dat de Raad van State de mosseltransporten onmiddellijk had moeten staken, nu blijkt dat hiervoor ten onrechte geen vergunning is verleend. Transport van mosselen uit de Waddenzee veroorzaakt naar verwachting deze winter een voedseltekort voor de beschermde eidereenden

De Raad van State meent dat er komende winter voor de eidereenden wel voldoende voedsel in de Waddenzee aanwezig zal zijn. Daarbij wordt uitgegaan van de ervaring van vorig jaar, toen een bedroevend laag aantal van slechts 77.000 eidereenden overwinterde in de Waddenzee. Het gemiddelde aantal dat voorgaande jaren in de Waddenzee verbleef bedraagt 119.000. Nu het ministerie van LNV en de Raad van State van een absoluut minimum aantal eidereenden uitgaan, wordt enig herstel van de populatie in de Waddenzee onmogelijk gemaakt.

De natuurorganisaties krijgen van de Raad van State wel gelijk dat voor het transport van mosselen naar Zeeland een Natuurbeschermingswetvergunning vereist is. Dat is een steun in de rug voor de behandeling van het bezwaar dat de organisaties tegen het transport hebben ingediend.

De organisaties hopen dat er voor de eidereenden deze winter naast hun favoriete mosselen voldoende alternatieve prooien, zoals kokkels, spisula en Amerikaanse zwaardschede, zijn te vinden in de Waddenzee. Als er onvoldoende voedsel ligt zullen veel overwinterende eidereenden sterven. Ook zullen de organisaties erop toezien dat de mosselvissers, vrijwillig minder mosselen naar Zeeland zullen brengen dan wettelijk is toegestaan. Dit hebben de mosselvissers ter zitting toegezegd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet