NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tracékeuze Natte As Vechtstreek

17 oktober 2006

Natuurgebieden vallen uiteen en raken van elkaar geďsoleerd waardoor leefgebieden van planten en dieren verkleinen. Om dit tegen te gaan werkt de provincie Noord-Holland aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In 2000 is de EHS uitgebreid met 7 strategische robuuste verbindingen, waarvan de Natte As er een is. Op 17 oktober jongstleden hebben GS van Noord-Holland een tracékeuze gemaakt voor de Natte As in het zuidelijk deel in de Vechtstreek.

GS hebben voor het zuidelijk deel gekozen voor het tracé VP1, dat onderlangs de Loosdrechtse plassen loopt. Voor het noordelijk deel hebben GS de voorkeur uitgesproken voor een traject door de BOBMpolder (Binnendijksche- Overscheensche- Berger- en Meentpolder) . Dit traject moet in samenhang met de verbreding van de A6 verder worden uitgewerkt. Hiervoor zal onder meer samengewerkt worden met Rijkswaterstaat, het ministerie van LNV, LTO en Natuurmonumenten. Ook moet nog nader bekeken worden of naast deze noordelijke hoofdtak een 2e ontsluiting, via de Bloemendalerpolder mogelijk en wenselijk is.

Achtergrond
De Natte As vormt de verbinding tussen het Lauwersmeer in Friesland en de Zeeuwse Delta. De As is onderdeel van een internationale schakel voor waardevolle moerasgebieden. Doel is om bijvoorbeeld vissen en zwemvogels over een breed grondgebied de ruimte te geven.

In Nederland loopt de Natte As loopt over grond van de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, via de Randmeren bij Flevoland naar Friesland. In Noord-Holland loopt een deel van de Natte As door de Vechtstreek en verbindt daarmee het Utrechtse deel van de Natte As met de Randmeren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet