NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese subsidie voor grensoverschrijdende natuur

4 oktober 2006

Natuur herstellen en gebieden met elkaar verbinden. Daar draait het om in het project dat binnenkort start in het 3750 hectare grote Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. De werkzaamheden zijn mogelijk dankzij het HELA-project (herstel landduinen), onderdeel van de Europese LIFE-subsidie voor natuur-, milieu- en ontwikkelingsprojecten. Het natuurgebied Groote Meer is onderdeel van het Grenspark.

Grenzeloze ruimte voor natuur
Het gebied waarin de natuurbeherende organisaties aan de slag gaan, is bijna 180 hectare groot en strekt zich uit over Nederlands en Belgisch grondgebied. Het herstel is nodig, omdat een bosgordel al jarenlang een natuurlijke barrière vormt tussen Nederland en Vlaanderen. Daarom willen het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurmonumenten droge en natte heide, het open zand en de vennen herstellen. Meer heide, meer zand en meer glooiende venoevers, dat moet het resultaat zijn. De achterliggende open gebieden in beide landen komen zo weer met elkaar in verbinding.

Werk aan de winkel
Om dit te bereiken, wordt er onder meer vijftig hectare bos gekapt. Voor het creëren van een open zandgebied moet twintig hectare bos gekapt worden, waardoor de wind meer grip op het zand krijgt. Natuurlijk komen er ook volop recreatiemogelijkheden, zoals wandelpaden, in het gebied, nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Zo kunt u het resultaat bewonderen en genieten van de natuur. De werkzaamheden duren tot 2011.

Dieren en planten
In de drogere delen verwachten de natuurbeschermers dat nachtzwaluw, boomleeuwerik en roodborsttapuit hiervan profiteren. Met een beetje geluk komt zelfs de tapuit terug als broedvogel! Ook wordt zo hopelijk het leefgebied van zeldzame dagvlinders groter, denk aan groentje, heideblauwtje en heivlinder. Planten die in het bijzonder groeien op een levende duin midden in een open heidelandschap krijgen eveneens weer een kans. Bijvoorbeeld zandzegge, verschillende zeldzame korstmossoorten en natuurlijk struikhei. In de natte heide levert dit soorten op als dophei en beenbreek. Aan de venoevers van het Kriekelaereven is weer plaats voor planten als zonnedauw, bruine en witte snavelbies en wie weet zelfs het oeverkruid.

Kosten
De totale kosten van het project zijn bijna € 2,-, waarvan de Europese Gemeenschap met de LIFE-subsidie € 950.000,00 bijdraagt. De rest komt uit andere subsidiestromen en uit eigen middelen van Natuurmonumenten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet