NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijksnatuurmeester moet Nederlandse natuur redden

10 oktober 2006

Stichting Natuur en Milieu roept de Tweede Kamer op om een Rijksnatuurmeester in te stellen. Deze moet ervoor waken dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), volgens Natuur en Milieu niets meer of minder dan de Nederlandse Ark van Noach, op tijd klaar is.

Het op 5 oktober 2006 verschenen rapport van de Rekenkamer maakt duidelijk dat het met de uitvoering van de EHS niet goed gaat. Er zijn nog veel te weinig gebieden aangekocht en de gebieden die wel aangekochte zijn worden te veel vervuild door de intensieve veehouderij of bedreigd met ongewenste bebouwing. De natuur krijgt de komende jaren ook nog eens extra klappen door de klimaatverandering.

Daarom zal het rijk volgens Natuur en Milieu moeten ingrijpen door sneller gebieden aan te kopen, erop toe te zien dat die gebieden goed met elkaar worden verbonden, veebedrijven weg te houden uit natuurgebieden en geen bebouwing meer toe te staan. 'We kunnen ons geen vertraging veroorloven', stelt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu. 'Natuur is geen luxe. Natuur is noodzaak. Daarom is het hoogste tijd voor een rijksnatuurmeester die de voortgang bewaakt en zonodig keuzes afdwingt. De tijd van vrijwilligheid in het natuurbeleid is voorbij.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet