NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grauwe gans 'vogelvrij'

6 oktober 2006

Minister Veerman komt niet terug op zijn besluit over de grauwe gans. Op 28 september bracht hij de Tweede Kamer ervan op de hoogte dat hij dit beestje tussen 1 april en 1 oktober op de landelijke vrijstellingslijst plaatst. Dit betekent dat er bij dreigende landbouwschade dan altijd op grauwe ganzen mag worden geschoten. Voorheen konden de provincies hier beleid op maken. In het Algemeen Overleg wordt hij gesteund door VVD, CDA en LPF. PvdA, SP en Groen Links willen daarentegen dat hij het besluit terugneemt. De minister is van mening dat het beleidskaderoverleg, waarin partijen van KNJV tot Natuurmonumenten zijn vertegenwoordigd, er niet in is geslaagd om tot beleid te komen voor de zomerganzen. Daarom, legt hij uit, neemt hij nu zijn eigen verantwoordelijkheid voor het probleem van de groeiende schade die de zomerganzen veroorzaken.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks) meldt dat Natuurmonumenten, Vogelbescherming, de Landschappen en Staatsbosbeheer als reactie uit het beleidskaderoverleg zijn gestapt. Minister Veerman houdt een pleidooi voor hervatting van het beleidskaderoverleg. Zelf ziet hij zijn besluit als uiterst middel en hij hoopt dat de partijen er voor 1 april alsnog uitkomen. Als zij voor die tijd een breed gedragen set maatregelen voorstellen, dan verwijdert de minister de grauwe gans weer van de landelijke vrijstellingslijst.

Op verzoek van de VVD wil de minister onderzoeken of een overgangsregeling voor schade haalbaar is. Nu de grauwe gans op de landelijke vrijstellingslijst staat, krijgen agrariŽrs namelijk geen schadevergoeding meer van het Faunafonds.

Verder zijn verschillend partijen bezorgd over het schrappen van de lichte weidevogelpakketten uit de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Minister Veerman legt uit dat lopende contracten worden uitgediend en dat, gezien de Brusselse staatssteunregels, deze pakketten niet houdbaar zijn. Hij zegt toe om samen met de provincies te onderzoeken hoe onderdelen van deze lichte pakketten kunnen worden opgenomen in nieuwe pakketten.

Minister Veerman deed de belofte om nog voor de verkiezingen een wetsvoorstel bij de Raad van State neer te leggen die uitvoering geeft aan de motie uit 2002 die jacht in natuurgebieden mogelijk moet maken. De Flora- en Faunawet sluit dat nu namelijk nog uit.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet