NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

6,5 Miljoen euro voor landbouwontwikkelingsgebieden in Brabant

3 okt 2006

De provincie Brabant stelt 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de cofinanciering van projecten in het kader van de reconstructie. De rijksbijdrage wordt door de provincie bestemd voor de inrichting van landbouwontwikkelingsgebieden in de gemeenten Landerd, Mill en St. Hubert, Veghel, Boekel, Bernheze, St. Anthonis, Boxmeer en Gemert-Bakel.

De totale investeringen in de twaalf landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) bedragen 17 miljoen euro. De LOG's dienen om de toekomstige ontwikkeling van de bestaande en nieuwe intensieve veehouderijen mogelijk te maken. In de LOG's kunnen zich intensieve veehouderijen vestigen, die in het kader van de verbeteringen in het landelijk gebied verplaatsen vanuit meer kwetsbare gebieden en de kernrandzones van gemeenten. Van belang is dat de LOG's op een veilige manier bereikbaar zijn. Daarnaast willen gemeenten dat deze gebieden er aantrekkelijk uitzien.

Gedeputeerde Paul Rüpp van ruimtelijke ontwikkeling en reconstructie is blij met deze investeringen. "We hebben er samen voor gekozen het landelijk gebied beter te maken en aantrekkelijker. Maar ook om de toekomst van de intensieve veehouderij in onze provincie te verzekeren. Dat doen we onder meer door het verplaatsen van bedrijven naar deze speciale gebieden. We moeten zorgen dat die bedrijven rendabel kunnen blijven. Tegelijk moeten we de overlast tot een minimum beperken en de natuur vrijwaren van ongewenste ontwikkelingen. Financiële prikkels als deze zijn nodig om het een en ander te realiseren."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet