NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Catalogus Groenblauwe diensten naar Brussel 15 sept 2006

De catalogus Groenblauwe diensten ligt in Brussel voor de staatssteuntoets. Minister Veerman heeft namens Nederland de catalogus officieel aangeboden in Brussel.

De afgelopen maanden is het IPO druk bezig geweest met het opstellen van de catalogus. De catalogus is een document waarin elementen zijn opgenomen waarmee provincies, gemeenten en waterschappen hun eigen regelingen voor groenblauwe diensten (natuur- en landschapsbeheer in brede zin) kunnen samenstellen. De catalogus biedt, zodra die is goedgekeurd, een EU-proof kader, voor deze overheden. Eind dit jaar wordt goedkeuring verwacht, zodat overheden begin 2007 kunnen starten met eigen regelingen gebaseerd op de onderdelen uit de catalogus.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet