NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dilemma voor- en tegenstanders natuurontwikkeling Westerschelde

7 september 2006

Voor- en tegenstanders van natuurontwikkeling langs de Westerschelde vinden elkaar wanneer het gaat om het behouden van de Westerschelde als uniek natuurgebied. Dit blijkt uit een onderzoek door TNS NIPO onder de inwoners van Zeeland.

Het is de provincie Zeeland duidelijk dat er zeer verschillend wordt gedacht over de maatregelen die voortvloeien uit de 'Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium'. In deze schets staan tientallen besluiten over de manier waarop Nederland en Vlaanderen de Westerschelde veiliger, toegankelijker én natuurlijker gaan maken. Vooral de uitvoering van het onderdeel natuurontwikkeling, waarvoor de provincie de regie voert, staat nu in de belangstelling. De provincie heeft opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren, om meer inzicht te krijgen in de opvattingen van de inwoners van Zeeland over natuurontwikkeling. Zo wilde zij weten of de inwoners beschikken over voldoende en juiste informatie over dit onderwerp.

Dilemma
Opvallend is dat voor- en tegenstanders elkaar vinden, wanneer het gaat om het behouden van de Westerschelde als uniek natuurgebied en als kraamkamer van leven. 65% van de ondervraagden vindt dat deze functie van de Westerschelde gewaarborgd moet blijven.

De oplossing om die natuurlijkheid te verbeteren, is om meer ruimte te geven aan de rivier. Dit is gebleken uit de vele uitvoerige onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan. Maar hier ligt gelijk het dilemma van de voor- en tegenstanders.

Onderzoek
De Zeeuwse bevolking is zeer goed geïnformeerd over het onderwerp. Acht op de tien inwoners is bekend met de aanleg van nieuwe natuur in het Westerscheldegebied.

Van de ondervraagden is 27% voor de aanleg van nieuwe estuariene natuur, 29% staat er neutraal tegenover en 44% is om uiteenlopende redenen tegenstander. De groep direct betrokkenen heeft een sterk negatief oordeel over het project.

Opzet
Het onderzoek bestaat uit twee delen: een digitale vragenlijst voor inwoners van Zeeland en een telefonische enquête onder direct betrokkenen. Dat zijn de inwoners van de polders waar onderzocht wordt of ruimte gemaakt kan worden voor de Westerschelde. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere: redenen voor de aanleg van nieuwe natuur, veiligheid tegen overstromingen, recreatieve mogelijkheden van nieuwe natuur en economische voordelen van de verdieping.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet