NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Compensatie voor gemeenten bij omzetting agrarisch grond naar natuur

12 september 2006

Een wijziging van de Brabantse 'beleidsregel subsidie natuur en landschap' maakt het mogelijk om gemeenten te compenseren voor de waardedaling die optreedt, wanneer die gemeente eigen agrarische gronden gebruikt ten behoeve van de ecologische verbindingszone. Gemeenten krijgen de helft van die waardedaling door de Provincie Brabant vergoed.

Ook geeft de Provincie een extra subsidie van 25 procent van de waardedaling aan gemeenten en waterschappen die samenwerken om bredere verbindingszones aan te leggen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet