NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Politiek dreigt natuur uit zicht te verliezen

11 september 2006

"De politiek dreigt de natuur uit het zicht te verliezen", zo concludeert Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten, naar aanleiding van de vandaag gepresenteerde Natuurbalans en de diverse (concept-)partijprogramma's. De Natuurbalans concludeert dat de natuur in Nederland nog steeds achteruitgaat. Natuur en landschap worden eenvormiger. Wat bijzonder en kwetsbaar is staat onder druk en verdwijnt. "Natuurmonumenten roept de overheid op om serieus werk te maken van het natuurbeleid en de politieke partijen om in hun partijprogramma's meer aandacht te geven aan duurzaam behoud van natuur en landschap. Ik constateer in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een gebrek aan visie en ambitie op dat gebied. Dat baart me zorgen", zo stelt De Graeff. "Wij willen dat de overheid serieus werk maakt van het vergroten en verbinden van natuurgebieden, het beschermen en opknappen van de meest waardevolle landschappen en het realiseren van meer groen in en om de stad. Bij elkaar moet dat een Groen Netwerk opleveren: van tuin tot duin en van stad tot wad. Zo wordt de leefbaarheid van ons land ook voor komende generaties geborgd."

Duurzame welvaart
Het realiseren van een Groen Netwerk zorgt voor duurzame welvaart. Natuur en landschap leveren een belangrijke bijdrage aan recreatie en toerisme, gezondheid, duurzame landbouw, beveiliging tegen wateroverlast, een aantrekkelijk vestigingsklimaat etc. De baten van een Groen Netwerk voor de samenleving zijn dus groot, zeker in relatie tot de benodigde investeringen. Het netwerk van natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur), karakteristieke landschappen en groen in en om de stad moeten een impuls krijgen en een samenhangend geheel gaan vormen in ruimtelijk, recreatief en ecologisch opzicht. Duurzame welvaart investeert in natuur en landschap omdat zij de basis vormen van al onze activiteiten, ook de economische.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet