NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabant krijgt van rijk 19 miljoen te weinig voor Programma Beheer

5 september 2006

Het Provinciebestuur heeft de financiele gevolgen van het zogenaamde Programma Beheer laten doorrekenen. In dat programma wordt het natuurbeheer in de provincie geregeld, dat sinds 2000 voor het grootste deel door het ministerie van LNV wordt gefinancierd via twee subsidieregelingen: Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN).

In de onderhandelingen over het 'Investeringsbudget Landelijk Gebied' hebben Rijk en Provincie afgesproken dat de uitvoering van het Programma Beheer per 1 januari aanstaande aan de Provincie wordt overgedragen. Voorwaarde daarbij is wel, dat de financiele knelpunten zijn opgelost en dat de regeling 'Europa-proof' is. Uit de financiele verkenning blijkt nu, dat er een tekort is van 19 miljoen euro om de taakstellingen van het Programma Beheer uit te kunnen voeren. GS willen dat vast ligt dat, indien de taakstelling toch gehaald moet worden, de minister garant staat voor de noodzakelijke middelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet