NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verdenking vogelgriep bij jonge uiltjes Blijdorp

12 augustus 2006

Bij twee gestorven uiltjes uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam zijn in het kader van een routine onderzoek door het Wild Life Health Centre (Erasmus MC Rotterdam/Universiteit van Utrecht) aanwijzingen gevonden voor een besmetting met het vogelgriepvirus H5N1. Vervolgonderzoek van het laboratorium in Lelystad (CIDC) bevestigt deze verdenking. Nader onderzoek moet uitwijzen of het een daadwerkelijke besmetting met het vogelgriepvirus betreft. Het gaat om twee jonge, niet gevaccineerde dieren. Hoewel een groot deel van de vogels in Blijdorp is gevaccineerd moet de dierentuin uit voorzorg de vogels zoveel mogelijk ophokken of afschermen. De Voedsel en Waren Autoriteit zal de komende dagen aanvullende monsters nemen van vogels in Blijdorp.

Mensen kunnen alleen met H5N1 besmet raken door intensief contact met besmette vogels of hun uitwerpselen. Daarom kan volgens de gezondheidsautoriteiten de Diergaarde openblijven voor bezoekers en worden alleen voor de betrokken verzorgers maatregelen genomen. Toch moet de dierentuin voor alle zekerheid maatregelen nemen om contact tussen vogels en bezoekers te voorkomen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet