NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen licht voor Boeren voor Natuur

4 augustus 2006

De Europese Commissie heeft het pilotproject 'Boeren voor Natuur' goedgekeurd. Op twee plaatsen in Nederland gaan boerenbedrijven landbouw en natuur combineren: in de Polder van Biesland, tussen Delft, Den Haag en Pijnacker-Nootdorp, en op het landgoed Twickel in het Overijsselse Delden. Het pilotproject verkent de mogelijkheden voor natuur- en landschapsmaatregelen op agrarische bedrijven. De Europese Commissie moest het project beoordelen op staatssteun.

Boeren voor Natuur wijkt sterk af van de nu gangbare agrarische bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering is gesloten, dat wil zeggen dat op het bedrijf geen (kracht)voer en meststoffen van buiten het bedrijf worden aangevoerd en dat geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. De bedrijven maken op hun grond landschapselementen, zoals hagen en houtwallen. Alles bij elkaar is dit een nieuwe vorm van bedrijfsvoering; natuur, landschap en agrarische productie worden in samenhang ontwikkeld op het gehele bedrijf. Deze pilot wordt financieel mogelijk gemaakt door minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de provincies Overijssel en Zuid-Holland, de gemeenten Delft, Hof van Twente en Pijnacker-Nootdorp, het stadsgewest Haaglanden, het Hoogheemraadschap van Delfland en het waterschap Regge en Dinkel. Het Rijk steekt 2 miljoen in het project.

De pilot zal na vijf jaar worden geŽvalueerd. Dan zal ook worden bekeken of de pilot breder kan worden toegepast.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet