NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Blauwtong vastgesteld bij schaap op Brunssummerheide

21 augustus 2006

Maandag 21 augustus is definitief vastgesteld dat vorige week een schaap op de Brunssummerheide is overleden aan de gevolgen van de ziekte blauwtong. Nog vier andere schapen met dergelijke verschijnselen worden op dit moment onderzocht. De schapen maken deel uit van de Schoonebeekerschaapskudde, een zeldzaam schapenras dat alleen in Nederland voorkomt.

Maatregelen
Natuurmonumenten heeft, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ervoor gezorgd dat de dieren 's avonds op stal gaan en dat de schaapskooi niet toegankelijk is voor het publiek. Het natuurgebied is wel gewoon toegankelijk.

Geen schade natuur
De schaapskudde op de Brunssumerheide bestaat uit 400 schapen. Natuurmonumenten zet de Schoonebeekers in voor het begrazen van de Brunssumerheide. Natuurmonumenten verwacht dat er geen schade aan de natuur ontstaat, als de maatregelen van LNV maar kort duren.

Schoonebeekerschapen
In Nederland lopen zo'n 1.500 Schoonebeekerschapen rond. Natuurmonumenten heeft drie kuddes in beheer; een op de Brunssumerheide en twee bij Eerde en Hackfort in Overijssel. Het is de tweede keer in een relatief korte tijd dat een ziekte deze zeldzame soort treft. Tijdens de MKZ-crisis in 2001 werd een hele kudde kerngezonde Schoonebeekerschapen geruimd bij Epe op de Oost-Veluwe, omdat ze zich bevonden binnen een bepaalde afstand van een besmet bedrijf. Het betrof toen een kudde schapen van het Gelders Landschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet