NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitbreiding vliegveld Lelystad bedreigt natuurgebied OVP

17 augustus 2006

Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de geplande uitbreiding van Lelystad Airport. Het vliegveld wil flink gaan groeien. Dit betekent meer vliegtuigbewegingen, zwaardere vliegtuigen en meer overlast voor de omgeving. In de huidige plannen is de rust - zowel voor de natuur als voor recreanten - in het natuurgebied de Oostvaardersplassen geenszins gegarandeerd. Staatsbosbeheer vraagt de luchthaven om in vervolgonderzoek de effecten van de uitbreiding op de natuur en recreatie veel beter te onderbouwen. Daarnaast pleit zij voor alternatieve vliegroutes, die de Oostvaardersplassen ontlasten.

Staatsbosbeheer is niet principieel tegen uitbreiding van het vliegveld. Zolang de omringende natuurgebieden geen nadeel ondervinden. In de onlangs opgestelde 'MER aanwijzing luchtvaartterrein Lelystad', in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, wordt vrijwel geen aandacht besteed aan de bijzondere kwaliteit en status van het natuurgebied Oostvaardersplassen. Het gebied heeft het Europees Diploma voor naturubeheer en geldt - zowel nationaal als internationaal - als icoon voor natuur en natuurontwikkeling. Het succesvolle broedgeval van de zeearend onderstreept de waarde van het gebied. Ook voor de recreatie is het gebied van belang. Jaarlijks bezoeken 200.000 mensen het gebied, op zoek naar natuur, rust en ruimte. De verwachting is dat dat aantal de komende jaren alleen nog maar zal toenemen. In de MER is echter geen enkele aanwijzing te vinden over de verwachte effecten voor de recreanten in de Oostvaardersplassen.

Begin dit jaar heeft het ministerie van Defensie in overleg met Staatsbosbeheer juist besloten de gehele Oostvaardersplassen tot no-flyzone voor militair luchtvaartverkeer te bestempelen; om verstoring tegen te gaan.
Maar nog belangrijker is een helder besluit om de bijzondere ecologische en belevingskwaliteit in de Oostvaardersplassen veilig te stellen: geen extra vliegtuigbewegingen over dit unieke natuurgebied. Er zijn alternatieven voor een vliegroute van naar het ZO opstijgende vliegtuigen naar het westen over de Oostvaardersplassen: 1) draai richting het oosten na opstijgen en noordwaarts tussen Dronten en Lelystad ter hoogte van de energiecentrale het IJsselmeer op; 2) route ten zuiden van de Oostvaardersplassen, op de grens van het natuurgebied en Almere; hoe hoger de vliegtuigen hier vliegen, hoe minder overlast er is.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet