NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste proef Cyclische Verjonging in de Millingerwaard

11 augustus 2006

In september wordt met groot materieelin de Millingerwaard een strook ooibos gerooid van in totaal 8 ha. Deze kapactiviteiten zijn onderdeel van een plan dat voorziet in het verminderen van de hoogwaterstremming met in acht neming van de natuurwaarden. Dit plan wordt aangeduid met de naam Cyclische Verjonging. Het rooiwerk in september loopt vooruit op de definitieve inrichting van het gebied, die de komende jaren verder zijn beslag krijgt met het graven van enkele hoogwatergeulen.

De definitieve inrichting van de Millingerwaard moet uiterlijk gereed zijn in 2015. Tegen die tijd zal een vingervormig patroon van geulen de uiterwaard doorsnijden. Deze geplande geulen krijgen een belangrijke functie voor de vlotte doorstroming van hoogwater en creëren daarmee ruimte voor de rivierduinen en ooibossen elders in de overstromingsvlakte. Maar voordat de geulen aangelegd zijn, mag de snel opschietende natuur niet de waterafvoer afremmen. Daarom wordt nu op het tracé van de toekomstige geulen alvast het bos gerooid en de waterstremming opgeheven. Het graafwerk voor de geulen volgt in latere jaren.

Met het kappen van het bos komen Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied tegemoet aan de compensatie-eisen van Rijkswaterstaat, die heeft vastgesteld dat de natuur in de Millingerwaard zorgt voor 2,5 cm wateropstuwing. De om te zagen bomen bestaan hoofdzakelijk uit wilgen. Ze worden direct afgevoerd en dienen als energiehout voor de groene centrale in Cuijk.

Staatsbosbeheer en Ark Natuurontwikkeling zullen in de tweede helft van augustus samen met vrijwilligers van de Flora&Fauna-werkgroep het rooitracé uitzetten met linten. Deze voorbereiding is noodzakelijk om voor de aannemer duidelijk te maken waar gerooid moet worden en waar niet.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet