NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Monitoring vogelsterfte via internet

28 juli 2006

Informatie over vogelsterfte is interessant vanuit verschillende oogpunten. Welke soorten worden veel aangetroffen, waar en wanneer vindt sterfte plaats, wat zijn de oorzaken en wat zijn de verschillen tussen de soorten? Om daar achter te komen heeft SOVON een speciaal monitoringproject opgestart; via het internet kan informatie over dode en stervende vogels, maar ook zoogdieren worden ingevoerd.

Er blijkt een klein groepje van gedreven invoerders te zijn, die zelfs een groot deel van hun oude gegevens hebben ingevoerd, waardoor het bestand al enige omvang heeft gekregen. Daarnaast is er een aantal waarnemers dat slachtoffers langs vaste routes invult. Vooral verkeersslachtoffers, maar ook vogels die op plukplaatsen worden aangetroffen. De site biedt de mogelijkheid om dergelijke details in te voeren. Zo wordt ook duidelijk welke soorten door welke predator worden gepakt. De website is interactief opgebouwd, zodat iedereen zelf met de ingevoerde gegevens bewerkingen kan uitvoeren en selecties maken, bijvoorbeeld kaartbeelden. De huidige kaart met alle ingevoerde gegevens laat zien dat meldingen over het hele land zijn verspreid, maar dat tegelijk een groot aantal meldingen van vaste plaatsen komt. Lees meer in de nieuwste SOVON-Nieuws of op www.sovon.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet