NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Klimaatverandering fnuikend voor trekvogels

28 juli 2006

De dramatische achteruitgang van trekvogels die ieder jaar tussen Afrika en naar Noord-Europa heen en weer pendelen is een groot raadsel. Wetenschappers vrezen dat de afnemende aantallen – voor sommige soorten wel tot 50% – een waarschuwing zijn voor wereldwijde aantasting van de natuur en mogelijk ook grote consequenties zal hebben voor de mens. Een studie van de RSPB en BirdLife International geeft aan dat klimaatverandering, droogte en verwoestijning in Afrika, plus het massale gebruik van pesticiden, de oorzaak kunnen zijn van de achteruitgang van ooit veel voorkomende soorten als grauwe vliegenvanger, tapuit, fluiter en tortelduif.

Tegelijkertijd zijn soorten als scharrelaar, steppekiekendief en kleine torenvalk ook verdwenen van de gewone broedplaatsen. Volgens de IUCN staan alle drie de soorten nu op het punt van uitsterven. Dat de trekvogels in aantal achteruit gaan was al tientallen jaren bekend, maar de enorme schaal ervan wordt pas nú duidelijk. Sinds 1970 is 54 % van de 121 soorten lange-afstand trekvogels afgenomen of verdwenen.

Er is dringend onderzoek nodig naar de mogelijk oorzaken. In de tussentijd moet iedereen zijn of haar steentje bijdragen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Met 'Hier' als motto zetten 45 goede-doelenorganisaties de komende twee jaar de klimaatverandering op de agenda. Doel is bij zoveel mogelijk Nederlanders het bewustzijn aan te wakkeren dat er iets aan klimaatverandering gedaan kan worden. Namelijk: door hier en nu te beginnen met oorzaken en gevolgen aan te pakken. Meer informatie over de campagne.

bron: nieuwsbrief Vogelbescherming

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet