NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer kansen voor libel groene glazenmaker

12 juli 2006

De groene glazenmaker kan profiteren van de nieuwe richtlijnen in de gedragscode die minister Veerman van LNV heeft goedgekeurd. Deze libel komt vooral voor in de veenweidegebieden in het Groene Hart en Noord Nederland. De gedragscode is opgesteld door de Unie van Waterschappen en geeft duidelijk aan hoe het dagelijkse beheer en onderhoud van de watergangen gevoerd moet worden in relatie tot de planten en dieren die in en om het water voorkomen.

Voor de soorten met een zware wettelijke bescherming geeft de gedragscode duidelijk aan dat het leefgebied van deze soorten gespaard dient te blijven. Dit kan door bijvoorbeeld de beheerwerkzaamheden in fasen uit te voeren. Het vrouwtje van de groene glazenmaker legt haar eitjes alleen in de waterplant krabbenscheer. De gedragscode schrijft nu voor dat alle waterschappen in Nederland bij het schonen van hun watergangen 50 % van de krabbescheervegetatie sparen. Zo blijft er genoeg leefgebied over om deze soort en andere bijzondere soorten een duurzame toekomst in Nederland te garanderen.

De provincie Utrecht heeft een co÷rdinerende rol gespeeld bij de totstandkoming van de gedragscode voor waterschappen. Er is een projectgroep geformeerd met vertegenwoordigers van waterschappen uit het Groene Hart en ecologisch deskundigen van Vogelbescherming Nederland, De Vlinderstichting en Landschapsbeheer Nederland. Gezamenlijk hebben zij voorstellen geleverd aan de Unie van waterschappen en het ministerie van LNV. De projectgroep is verheugd dat haar ecologische advies is overgenomen in de gedragscode.

De gedragscode heeft niet alleen effect op het beheer en onderhoud van de watergangen die in eigendom zijn bij waterschappen, maar dus ook op derden zoals agrariŰrs en particulieren. Dit heeft nationaal gezien een belangrijk effect. Dit alles leidt ertoe dat de bescherming van de libel de groene glazenmaker een stap dichterbij is gekomen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet