NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vrijwel alle recreatie toegestaan op zuidelijk deel Slikken van Voorne

14 Juli 2006

Ten zuiden van strandpaal 7.6 op de Slikken van Voorne moeten, onder voorwaarden, vrijwel alle recreatievormen worden toegestaan. Ten noorden van deze paal worden strikte regels gesteld. Gemotoriseerd verkeer is in het internationale natuurgebied niet toegestaan. Dat stellen de bestuurders van de gemeenten Bernisse, Hellevoetsluis en Westvoorne, Stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, Vereniging Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap.

De Slikken van Voorne worden gekenmerkt door grote, ook internationale natuurwaarden. Tegelijkertijd is het een gebied van grote toeristisch-recreatieve betekenis. Na sluiting van de Slikken voor gemotoriseerd verkeer hebben de bestuurders zich tot doel gesteld te bepalen welke vormen van recreatief medegebruik in het natuurgebied mogelijk zijn. Daartoe werd een werkgroep ingesteld die bestond uit belangenbehartigers van natuur, recreatie en water en diverse overheden. De werkgroep heeft haar oor te luisteren gelegd bij zoveel mogelijk vertegenwoordigers van actieve belangengroepen. Op basis van de uitkomsten van de werkgroep concluderen de betrokken partijen dat zoveel mogelijk recreatief gebruik mogelijk moet zijn, maar onder voorwaarden.

De bestuurders vinden het voor de bescherming van de natuur noodzakelijk dat ten noorden van paal 7.6 kiten, strandzeilen, flyboarden, kitebuggyen, fietsen en wandelen met de hond los niet wordt toegestaan. Wel willen zij vanaf paal 7.0 een wegvaarzone creŽren voor kitesurfers en wandelen, hond uitlaten (aangelijnd), strandbezoek, zwemmen, vissen vanaf het strand en vliegeren toelaten. Voor ruiters en menners wordt een doorgang langs de duinvoet mogelijk gemaakt. In het gebied van paal 7.6 tot paal 10 zijn de elders niet toegestane vormen van recreatie wel mogelijk. Activiteiten die bedreigend zijn voor de natuur en/of veel ruimte vergen voor een veilige uitoefening zullen ook hier moeten worden uitgevoerd. Om dit gebied te ontsluiten wordt langs de duinvoet vanaf de parkeerplaats een brede toegangszone ingesteld voor niet gemotoriseerd verkeer en wordt ook toegang voor paarden mogelijk gemaakt.

De komende maanden worden de besluiten van de gezamenlijke bestuurders uitgewerkt in een inrichtingsplan voor het gebied dat dit najaar moet verschijnen. Daar zullen relevante partijen uit het gebied bij worden betrokken. Ook zullen hier de toegankelijkheid, detaillering van de afspraken voor zomer en winter, financiŽle aspecten, handhaafbaarheid, praktische uitvoerbaarheid en de mogelijkheden voor vestiging van een horecagelegenheid op de Brielse Gatdam in worden meegenomen. Verder zullen de besluiten worden ingebracht bij het overleg over het Project Mainport Rotterdam ter behartiging van de belangen van recreatie en de natuurcompensatie voor de aanleg van de van de Tweede Maasvlakte

Provincie tevreden over afspraken Slikken van Voorne
Gedeputeerde Erik van Heijningen is tevreden over het resultaat van het bestuurlijk overleg over de Slikken van Voorne. Na inontvangstname van 6.000 handtekeningen eerder dit jaar zegde hij toe met de betrokken partijen te bezien welke vormen van recreatief medegebruik in het natuurgebied mogelijk zijn.

De afspraken tussen de gemeenten Bernisse, Hellevoetsluis en Westvoorne, Stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, Vereniging Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap worden de komende maanden uitgewerkt in een inrichtingsplan voor het gebied.

"Hiermee is de discussie over de toegang voor auto's in het gebied beeÔndigd", aldus Van Heijningen. "Ik zie die uitwerking van de afspraken met vertrouwen tegemoet".

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet