NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Leaderbijdrage voor betere inpassing boerenerven in landschap

11 juli 2006

Voor een opknapbeurt voor boerderijen, woningen en erven in het Drents-Overijsselse Reestgebied stellen GS van Drenthe een bedrag van 32.000 euro uit het Europese Leaderfonds beschikbaar. Het geld komt ten goede aan het project 'Streekeigen huis en erf Reestgebied', waarbij de relatie tussen bebouwing en erf met het omliggende landschap wordt hersteld. In totaal gaat het om zeker zestig erven en twintig boerderijen / woningen in het Drents-Overijsselse Reestgebied. Het projectonderdeel, waarmee GS nu hebben ingestemd, betreft tien erven en zes boerderijen / woningen in de Drentse gemeente De Wolden. De relatie tussen boerderijen in het Reestgebied en hun omgeving staat al langere tijd in de belangstelling. Naar aanleiding van een cultuurhistorische studie verscheen vier jaar geleden het boek 'Over de Reest'. In het kader van de gebiedsgerichte aanpak, waarvoor het gebiedsprogramma 'Samen over de Reest' is opgesteld, volgde het project 'Van Sober naar Rijk'. Dat project resulteerde in een visie op de gebouwde omgeving en een leidraad voor het welstandsbeleid in het Reestgebied. De Monumentenwachten Drenthe en Overijssel voerden vorig jaar het project 'Boerderijen rond de Reest uit'. Daarbij ging het om voorlichting en advisering over boerderijonderhoud en erfinrichting. 'Streekeigen huis en erf Reestgebied' is dan ook een logische volgende stap. De door GS toegekende subsidie loopt via Landschapsbeheer Drenthe, met wie de eigenaren afspraken maken over het vervolgonderhoud van het erf.

Voor de uitvoering van het Drentse deel van het project stelt de provincie nog eens bijna 9.500 euro beschikbaar. Het rijk heeft ruim 35.500 euro toegezegd voor het opknappen van erven, boerderijen en woningen in het Drents-Overijsselse Reestgebied. 'Streekeigen huis en erf Reestgebied' is een project, waarin de provincies Drenthe en Overijssel samenwerken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet