NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Integraal ontwikkelingsperspectief recreatie en natuur succesvol

11 juli 2006

De Milieufederatie Drenthe en de RECRON krijgen van de provincie 78.000 euro subsidie voor hun pogingen bepaalde knelpunten op te lossen tussen de recreatiesector en de natuur in Drenthe. Recreatie is belangrijk voor de economie van Drenthe, maar levert vanwege haar afhankelijkheid van natuur en landschap een bijdrage aan de belasting van het milieu en de druk op de groene ruimte. Dit heeft drie jaar geleden geleid tot een onderzoek in de gemeente Westerveld, gevolgd door een initiatief waarbij alle partijen gezamenlijk naar oplossingen hebben gezocht. De uitkomsten van deze eerste verkenning zijn zo positief, dat de Milieufederatie en de RECRON met ondersteuning van de gemeente Westerveld en de provincie een vervolg willen geven aan deze 'pilot Westerveld'. De bedoeling is twee gebieden door te lichten, het Drents-Friese Wold en het gebied van Noordenveld, en vervolgens bouwstenen aan te dragen voor een integraal ontwikkelingsperspectief voor zowel recreatie als natuur. De totale projectkosten worden geraamd op 158.000 euro, die behalve door de provincie door de Milieufederatie Drenthe, de RECRON, recreatieondernemers, terreinbeheerders en andere deelnemers aan het project bijeen worden gebracht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet