NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kalkzandsteenfabriek levert bijdrage voor Koningsbosch en omgeving

6 juli 2006

Als maatschappelijke bijdrage voor het verkrijgen van een vergunning voor het winnen van zand levert Xella Kalkzandsteenfabriek De Hazelaar bv een financiële bijdrage voor de uitvoering van het Dorpomgevingsprogramma Koningsbosch. Het gaat om een bedrag van € 390.000,-. In de overeenkomst is bovendien geregeld, dat betrokken partijen en de gemeente Echt-Susteren samen de mogelijkheid onderzoeken voor de vestiging van een waterrecreatieproject in de zandgroeve De Hazelaar.

De Provincie hanteert als beleidsuitgangspunt, dat toekomstige ontgrondingen alleen plaatsvinden als onderdeel van projecten met een meervoudige doelstelling. De Provincie Limburg verwacht van de ontgronders dat zij zich richten op kwalitatief goede en maatschappelijk verantwoorde projecten. Door de koppeling van deze voorgenomen ontgronding met een plan voor waterrecreatie en de levering van een bijdrage voor de directe omgeving van Xella, de kern Koningsbosch, hebben het bedrijf en de Provincie hieraan invulling gegeven. Het bedrag van € 390.000,- dat Xella als maatschappelijke bijdrage levert, komt ten goede aan de uitvoering van het Dorpomgevingsplan Koningsbosch.

Waterrecreatie
De huidige ontgronding De Hazelaar wordt gebruikt voor het winnen van zand voor de fabricage van kalkzandsteen. De groeve wordt met circa 55 ha uitgebreid. Het geldende bestemmingsplan geeft aan dat na vergraving de plas ingericht moet worden voor extensieve recreatie en natuur. Gemeente en Provincie willen de mogelijkheid onderzoeken hoe de plas De Hazelaar geschikt gemaakt kan worden voor waterrecreatie. Xella werkt hieraan mee.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet