NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim drie ton subsidie voor landschapsprojecten Laag Holland

29 juni 2006

Zeven projecten in nationaal landschap Laag Holland krijgen subsidie. Bij elkaar gaat het om ruim drie ton. De projecten dragen bij aan het instandhouden en duurzaam ontwikkelen van het kenmerkende veenweidenlandschap tussen Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn.

Gedeputeerde landschap Patrick Poelmann: 'Het is een mooi en gevarieerd pakket aan projecten. Allemaal verschillend, maar wel met een rode draad: de waardevolle veenweidegebieden en droogmakerijen uit Laag Holland versterken.'

Speerpunten die Laag Holland daarbij hanteert, zijn duurzaam beheer, de wateropgave, bekendheid, attractiviteit & toegankelijkheid van het landschap, vernieuwend ondernemerschap en financiële instrumenten.

Het gaat om de volgende projecten:

  1. Optimalisering weidevogelbeheer Zeevang (2e ronde), met o.a. de oprichting van een weidevogelkring. Aanvrager: vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland. Subsidiebedrag: € 60.000
  2. Ontwikkelingsplan duurzaam beheer veenweidegebied Ilperveld. Voor natuur en landbouw; op ecologisch en economisch duurzame wijze. Aanvrager: Gemeente Landsmeer. Subsidiebedrag: € 63.000
  3. Ontwikkeling van 'groene diensten' voor agrariërs bij particuliere grondeigenaren. Voor grondeigenaren die hulp nodig hebben bij het beheer van hun land. Aanvrager: vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland. Subsidiebedrag: € 17.000
  4. 'Lezen van het landschap' (2e ronde). Een cultuurhistorisch programma met ondermeer trainingen voor agrariërs en informatiemateriaal om het landschap voor bezoekers 'leesbaar' te maken. Aanvrager: vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland. Subsidiebedrag: € 34.000
  5. Inventarisatie meetnet kleine landschapselementen (vervolgproject). Vrijwilligers inventariseren o.a. knotbomen, houtwallen, rietlanden, boomgarden en erven in o.a. de Wormer en de veenweiden-West en -midden. Aanvrager: Landschap Noord-Holland. Subsidiebedrag: € 25.000.
  6. 'Geloven in het groen'. Pilotproject voor herstel van een kerkenpad en begraafplaats. Aanvrager: Landschap Noord-Holland en Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Subsidiebedrag: € 15.000
  7. Integraal Rietproject Waterland. Aanleg en beheer van vijf kilometer rietkragen en toepassen van riet als strooisel. Aanvrager: vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland. Subsidiebedrag: € 117.000
Meer informatie op www.laagholland.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet