NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Impuls Brabants particulier natuurbeheer

30 juni 2006

Beheerders van natuurgrond willen samen met de provincie particulier natuurbeheer stimuleren. Met dat doel hebben Brabants Particulier Grondbezit, het Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant vandaag een intentieverklaring getekend.

De ondertekening van de intentieverklaring is een belangrijke stap om de nationale doelen voor particulier natuurbeheer te bereiken. Het kabinet heeft vastgesteld dat de realisatie van nog aan te leggen nieuwe natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur voor een groter aandeel moet gebeuren met particulier en agrarisch natuurbeheer. Voor de provincie Noord-Brabant geldt een taakstelling van 5.806 ha door particulieren te realiseren nieuwe natuur voor 2018, waarvan tot nu toe te weinig is gerealiseerd.

De intentieverklaring van vandaag moet volgend jaar uitmonden in een convenant over particulier natuurbeheer.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet