NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vertegenwoordigers Europese natuurgebieden leren van elkaar

22 juni 2006

Honderddertig vertegenwoordigers van Europese natuurgebieden zijn woensdag en donderdag te gast geweest in het Provinciehuis Gelderland om te leren van de ervaringen van de Veluwe, Torfaen in Wales en het Belgische Kempen en Maasland. Deze drie partners in het project Boundless Parks Naturally (BPN) hebben de afgelopen jaren met Europese subsidie projecten en studies uitgevoerd om de natuur en recreatie een impuls te geven. De ervaringen zijn aan vertegenwoordigers van 50 nationale parken en natuurgebieden gepresenteerd tijdens de Zomerconferentie European Parks on the move.

De drie gebieden stonden voor de uitdaging om de versnippering van natuurgebieden tegen te gaan, het tekort aan recreatievoorzieningen op te heffen, natuurgebieden onder grote stedelijke druk te zoneren en te zorgen voor een juiste balans tussen economie en ecologie. Hiervoor zijn drie projecten benoemd: functieverandering in buitengebied (Transition), natuurtransferia (Gateways) en het vergroten van betrokkenheid en het imago van de regio's (Stakeholders).

Woensdag zijn de resultaten van het BPN getoond en in vijf workshops zijn nieuwe thema's en projecten uitgewerkt voor toekomstige EU-samenwerkingsprogramma's voor de periode 2007-2013. Uit de presentaties bleek de noodzaak voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden voor nieuwe EU-programma's omdat dit leidt tot grotere geldstromen voor de regio's en een verhoging van de relatie tot natuur, duurzaam toerisme, cultuur en economie. De drie regio's hebben de afgelopen jaren een stijging van regionaal inkomen en werkgelegenheid ondervonden dankzij de projecten en de uitwisseling van ervaringen en pleiten daarom voor voortzetting van de Europese steun.

Zo leerde de Veluwe van de Engelse en Vlaamse partners dat transitie van een mijngebied naar cultuur, natuur en toerisme een zeer positieve invloed heeft op economie, werkgelegenheid en de kwaliteit van het gebied. Zij leerden van ons dat het transitieproces om een bewuste strategie vraagt. Wales en Kempen en Maasland leerden van Gelderland dat het opzetten van een Rangerorganisatie ter begeleiding van het publiek nuttig is en uit de buitenlandse ervaringen hiermee bleek dat vrijwilligers hier een belangrijke rol in kunnen spelen. In Kempen is inmiddels een korps van maar liefst 50 vrijwilligers actief.

We leerden van elkaar dat branding (het vestigen van een gebied als merk), imagoverbetering en de inzet van stakeholders (belangengroepen zoals landeigenaren en bewoners) de kracht van de regio enorm versterken. In nieuwe EU-programma's wordt dat beslist een belangrijk aandachtspunt. Op de Veluwe leidde het stakeholderproject tot de uitgave van een Veluwegids: een soort Lonely Planet-gids die het toeristenbezoek aan de Veluwe gedurende alle seizoenen stimuleert. Deze gids wordt over een paar weken uitgebracht. Vandaag hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan onder meer de Beukenlaan in Renkum, waar een bedrijventerrein is teruggegeven aan de natuur, het Transferium Posbank en Oud-Reemst in Otterlo, een ecologisch landbouwgebied met graasweide.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet