NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer blij met draagvlak voor Oostvaardersplassen

22 juni 2006

Staatsbosbeheer is blij met het advies dat het ICMO (International Committee on the Management of the Oostvaardersplassen) vandaag aan minister Veerman van LNV heeft aangeboden. Algemeen directeur Kees Vriesman: 'We zijn blij met de erkenning van het ICMO dat zo'n natuurgebied als de Oostvaardersplassen, waar de natuur op eigen benen staat, een plaats verdient in Nederland. De Nederlandse natuur wordt overal strak beheerd en hier in de Oostvaardersplassen hebben we de natuur zichzelf laten ontwikkelen, op basis van rijksbeleid. Deze visie doorbreekt bestaande beelden van wat natuur is in Nederland en wekt daarmee natuurlijk ook weerstand op.'

Het draagvlak voor de Oostvaardersplassen blijkt nu breed en compleet te zijn:

  • De Oostvaardersplassen laat zelf met de broedende zeearenden haar potentie zien. Elke keer weer verrast de natuur ons weer als ze de kans krijgt om in grote gebieden op eigen benen te staan.
  • Vanuit wetenschappelijk oogpunt blijkt draagvlak uit dit uitgebreide advies van het ICMO. Dit advies sluit tevens goed aan bij het eerdere advies van de wetenschappelijke adviescommissie grote grazers Oostvaardersplassen.
  • Maatschappelijk bekeken is er brede steun zoals blijkt het recreatieonderzoek dat we eind 2005 hebben gehouden en een onderzoek dat de gemeente Almere gaat publiceren.
  • Ook juridisch blijkt de manier waarop Staatsbosbeheer met het gebied omgaat te kloppen, zoals bleek uit de uitspraak van de rechter in een kort geding eerder dit jaar.
Staatsbosbeheer zal de komende tijd de aanbevelingen van de internationale commissie grondig bestuderen en implementeren in de visie over de Oostvaardersplassen. Het advies van het ICMO voelt als een duidelijke steun in de rug om het natuurlijkheidspoor in de Oostvaardersplassen en in andere natuurgebieden in Nederland verder te ontwikkelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet