NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tien projecten in uitvoering in De Venen in het Groene Hart

13 juni 2006

Tien projecten op het gebied van recreatie, cultuurhistorie en verdrogingsbestrijding in het Groene Hart gaan binnenkort in uitvoering. In totaal is met de projecten bijna 2,5 miljoen euro gemoeid. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten de 1 miljoen euro uit het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Groene Hart aan deze projecten te besteden. De uitvoering van alle tien de projecten kan daarom nog dit jaar beginnen.

Negen van de tien projecten liggen in De Venen, het veenweidegebied ten Noorden van de A12 en ten Westen van de A2. Het tiende project is in Maartensdijk en Groenekan bij Utrecht. De 1 miljoen euro die de provincie beschikbaar stelt gaan vijf recreatieprojecten, drie projecten op het gebied van cultuurhistorie en twee op het gebied van verdrogingsbestrijding. De overige 1,5 miljoen euro betalen de recreatieschappen, de waterschappen, de gemeente De Ronde Venen en een aantal stichtingen.

Recreatie
Bij de Heinoomsvaart ten Zuiden van Wilnis en in de Winkelpolder bij Vinkeveen komen recreatieve knooppunten. De Utrechtse recreatieschappen gaan daar wandel- fiets- en kanoroutes aanleggen en de parkeerplaatsen verbeteren. Ook bij Botshol komt een nieuwe wandelroute. Het prachtige natuurgebied boven Mijdrecht wordt zo veel beter toegankelijk voor wandelaars. Ten Westen van Mijdrecht komt een ruiterroute van 6,5 kilometer en een fietspad van 900 meter tussen de Kerkvaart en Schattekerkerweg, een ontbrekende schakel in de route van Mijdrecht naar het Westelijk buitengebied. Daarnaast komen er op dertig verschillende plaatsen in De Venen aanlegplaatsen voor recreatieboten. Met deze vijf projecten krijgt de recreatie in het gebied een sterke impuls.

Cultuurhistorie
De legakkers in De Gagel bij Wilnis zijn van grote cultuurhistorische waarde. Door peilverlagingen zijn de akkers hoog boven het water komen te liggen waardoor ze afkalven. Met het geld van de provincie kunnen de oevers beschermd worden tegen golfslag en het gegraaf van muskusratten. Bovendien kan de natuurwaarde van de oevers worden versterkt. Stichting de Bovenlanden is verantwoordelijk voor dit project. Het kunstprogramma, een integraal onderdeel van de ontwikkeling van De Venen, wordt voortgezet onder verantwoordelijkheid van programmateam De Venen. Drie karakteristieke stuwtjes bij Maartensdijk en het stuwtje in Groenekan worden gerenoveerd. Deze stuwtjes hebben geen functie meer, maar zijn wel zeer kenmerkend voor de streek. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Verdrogingsbestrijding
Voor het bebouwingslint Portengen is een hoogwatervoorzieing nodig om de funderingen van de geboeuwen te beschermen. Het peil rond de bebouwing wordt losgekoppeld van het landbouwpeil. De inlaten van dit gebied en bij Nieuwer ter AA worden geautomatiseerd om gebiedsvreemd water te beperken. Hoogheemraadschap Waternet is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de hoogwatervoorziening en de automatische inlaten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet