NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Breed gedragen manifest A6-A9 voor kabinet

16 juni 2006

Een brede coalitie van natuur -en milieuorganisaties, Noord-Hollandse (gemeente-)bestuurders én de Nederlandse Spoorwegen roept het kabinet op te kiezen voor de zogeheten Amsterdamse stroomlijnvariant en af te zien van een snelweg langs het Naardermeer. Het alternatief is niet alleen beter voor natuur en landschap, maar ook beter voor de gezondheid van de bewoners van Amsterdam Zuidoost.

De oproep is verwoord in een manifest dat zojuist is aangeboden aan een vertegenwoordiger van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en aan Tweede Kamerleden. De aanbieding vond plaats tijdens een veldsymposium van Stichting Natuur en Milieu, georganiseerd in samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten. Eerder al hebben de provincies Noord-Holland en Utrecht dit alternatief omarmd. Tijdens die bijeenkomst werden de voordelen van het stroomlijnalternatief toegelicht, onder meer aan leden van de Tweede Kamer.

Om de bewoners goed te beschermen moet zo'n drie kilometer van de A9 door Amsterdam worden overkluisd. Daarnaast beperken prijsmaat-regelen en goed openbaar vervoer de groei van het autoverkeer. Daardoor neemt niet alleen de geluidhinder en de luchtvervuiling flink af. Door de overkluizing is de snelweg bovendien ook geen betonnen barrière meer tussen twee stukken Amsterdam. Minister Peijs wekte de indruk dat de stroomlijnvariant leidt tot verdubbeling van de wegen en meer geluidsoverlast en vieze lucht voor de bewoners van Amsterdam Zuidoost. Uit het manifest blijkt juist het tegendeel.

manifest en de achtergronden van het stroomlijnalternatief

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet