NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grondexploitatiewet klaar voor regionale gebiedsontwikkeling

2 juni 2006

Het instrumentarium voor de gemeenten in het wetsvoorstel Grondexploitatiewet wordt ook aan rijk en provincies ter beschikking gesteld. Regionale voorzieningen zullen meteen in de lijst van het verplichte kostenverhaal worden opgenomen. De wettelijke basis voor vrijwillige verevening wordt verstevigd. Met deze maatregelen kiest het kabinet ervoor de Grondexploitatiewet vanaf het begin af te stemmen op de praktijk van regionale gebiedsontwikkeling.

Dit haalt het IPO uit de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel die onlangs aan de Tweede Kamer zijn toegestuurd. Het wetsvoorstel zal binnenkort plenair worden behandeld. In een reactie op deze stukken laat het IPO de Tweede Kamer weten waardering voor deze inzet van het kabinet te hebben. Het betekent dat voor belangrijke projecten de provincies in de toekomst zelf de grondexploitatie ter hand kunnen nemen.

In de nota van wijziging wordt de basis voor vrijwillige financiŽle afspraken (verevening) verstevigd. Aan het wetsvoorstel wordt de voorwaarde toegevoegd, dat financiŽle bijdragen beperkt moeten blijven tot ruimtelijke ontwikkelingen, die van tevoren in een structuurvisie zijn vastgelegd. Dit maakt bijvoorbeeld de weg vrij voor provinciale financiŽle arrangementen, die uitgaan van het principe ďvoor wat, hoort watĒ. Het IPO adviseert duidelijk in de toelichting op te nemen dat hiermee een juridische blokkade is opgeworpen tegen claims (achteraf) van onverschuldigde betaling.

NEPROM, IPO en VNG hebben zelf onderzoek laten doen naar de praktijk van financiŽle afspraken bij gebiedsontwikkelingen. Hieruit blijkt dat de kosten van regionale voorzieningen al goed worden meegenomen in de grondexploitatie. Met de aangekondigde aanpassingen zal de kostenverhaallijst die straks in een algemene maatregel van bestuur bij de Grondexploitatiewet zal worden gevoegd ook volledig zijn voor grootschalige toepassingen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de financiŽle ruimte in de grondexploitatie vaak bepalend is voor de mate van kostenverhaal.

aanvullende IPO-reactie op de Grondexploitatiewet.
OTB-onderzoeksrapport Regionaal kostenverhaal en verevening bij gebiedsontwikkeling.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet