NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

10 ijzersterke argumenten voor natuurbehoud

mei 2006

Zie de website www.hierwordtnietgebouwd.nl over de aanleg van de A6-A9.

1. Oudste natuurreservaat
Het Naardermeer kreeg in 1906 de status van natuurmonument. Ook na honderd jaar moet het gebied behouden blijven om zijn uitzonderlijke historische, ecologische en recreatieve waarde.

2. Belangrijke verbindingszone
Het Naardermeer is voor trekvogels een van de populairste Europese 'wegrestaurants'. In deze belangrijke verbindingszone voor regionale, nationale en Europese natuur komen veel bedreigde vogels op krachten. Ook veel voorkomende overwinteraars zijn voor hun voedsel afhankelijk van dit natuurgebied.

3. Gediplomeerd natuurgebied
In 2005 verwierf het Naardermeer het Europees Diploma voor Beschermde Gebieden. Deze 'Michelin-ster' voor topnatuur is waardeloos als snelwegoverlast 75 (!) soorten broedvogels verjaagt en van hun voedselgebieden afsnijdt.

4. Kostbaar bezit
Natuurherstel in het Naardermeer heeft handenvol geld gekost. Dankzij overheidssubsidies en particuliere giften is het water schoner en de omliggende natuur waardevoller geworden. Met de komst van een snelweg gaat die investering van miljoenen euro's in rook op.

5. Overheid betaalt mee
Minister Dekker gaf dit jaar 2,4 miljoen euro voor een verbindingszone met de aangrenzende Ankeveense plassen. De natuurwinst aan de ene kant van het Naardermeer, snoept de overheid er met de A6-A9 aan de andere kant vanaf.

6. Oase van rust
Het Naardermeer is een oase van rust en ruimte in de drukke, volgebouwde Randstad. Jaarlijks komen vele duizenden stadsbewoners in het Naardermeer op adem. Met nog een luidruchtige verkeersader erbij, gaan rustzoekers het gebied mijden.

7. Beschermd door Europa
Het Naardermeer valt onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Verstoring van de natuur is een overtreding van Europese regels.

8. Aantasting van de regio
Ook het omliggende landschap in de Gein- en Vechtstreek verliest zijn unieke karakter als de A6-A9 wordt aangelegd. De snelweg tast het open gebied aan, loopt straks vlak langs woonwijken en slokt gezinswoningen op.

9. Er is een uitweg
Als bestaande wegen worden verbreed en het openbaar vervoer verbeterd, is de A6-A9 overbodig.

10. Tunnel geen alternatief
De tunnelmond wordt anderhalve kilometer lang. Het verkeer en de infrastructuur hebben daarmee hetzelfde effect als een bovengrondse snelweg. Tijdens de aanleg zijn er bovendien risico's voor het waterpeil en de waterkwaliteit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet