NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Duits-Drents veengebied officieel Naturpark

1 juni 2006

Het Duits-Drentse veengebied Bourtanger Moor - Bargerveen heeft sinds vandaag officieel de status van een Duits Naturpark. Daartoe is in de Duitse gemeente Twist een vereniging geïnstalleerd, waarin ook de provincie Drenthe en de gemeente Emmen zijn vertegenwoordigd. Het Naturpark Moor, inclusief het Drentse Bargerveen, is in totaal ruim 16.000 hectare groot. Het Bargerveen beslaat daarvan ruim 2.600 hectare.

Het belangrijkste doel van de vereniging is om binnen het begrensde gebied het behoud en beheer van de karakteristieke kwaliteiten van natuur en landschap te bevorderen. Een onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor een internationaal Naturpark resulteerde twee jaar geleden in het advies het gebied in drie zones in te delen: één met bebouwing, wegen en landbouwgronden, een ander met extensieve landbouw en buffergebieden en als derde een kernzone met waardevolle en kwetsbare veenreservaten en verbindingszones, die de reservaten onderling met elkaar moeten verbinden.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Emsland Moormuseum in Geeste ter gelegenheid van het verkrijgen van de status Naturpark ging de Drentse gedeputeerde Henk Weggemans in op de geschiedenis van het gebied en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Weggemans verving gedeputeerde Ali Edelenbosch die samen met wethouder Henk Jumelet van Emmen in het bestuur van de vereniging is vertegenwoordigd. Toen rond 1970 het einde van de veenwinning in zicht kwam, waren er volgens Weggemans gelukkig mensen met visie die zich hard hebben gemaakt om de laatste resten veen te beschermen en afgegraven gebieden opnieuw te ontwikkelen tot natuurgebied. "Samen hebben we de ambitie om het veengebied Bourtanger Moor - Bargerveen verder te ontwikkelen." Hij noemde in dit verband de bescherming van de natuur, een betere waterhuishouding, waarbij de belangen van natuur én landbouw goed tot hun recht komen, versterking van de cultuurhistorische kwaliteiten en de ondersteuning van het toerisme en daarmee de economische ontwikkeling.

In het bestuur zijn vertegenwoordigd: Landkreis Emsland (voorzitter), provincie Drenthe (eerste plv-voorzitter), Landkreis Graftschaft Bentheim (tweede plv-voorzitter), de gemeenten Twist, Geeste, Wietmarschen en Emmen, Stadt Meppen en Stadt Haren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet