NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Themanummer Weidevogels van De Levende Natuur

24 mei 2006

Weidevogels zijn weer terug van weggeweest. Niet letterlijk helaas, want er staan meer vogelsoorten van het boerenland op de Rode Lijst dan ooit tevoren. De belangstelling voor de problematiek van weidevogels is nu wel weer groot. Dit komt niet in de laatste plaats door het project Nederland-Gruttoland en de verschijning van de Rode Lijst in 2004.

Eind mei zal een Themanummer Weidevogels van het onvolprezen blad De Levende Natuur verschijnen. Dit dubbeldikke nummer biedt een grote variatie aan degelijke artikelen, geschreven door gerenommeerde experts op het gebied van weidevogelbeheer en -bescherming. Er worden vragen in beantwoord als: de achteruitgang van de weidevogels is directe aanleiding voor maatregelen, maar welke zijn succesvol? Veel onderzoek is gaande, maar tegelijkertijd is er veel verwarring over resultaten. Welke rol speelt predatie? Grutto staat vaak symbool, maar hoe is het met de andere weidevogels? Wat kost weidevogelbeheer en welk rendement heeft dat geld voor weidevogels? Hoe verhoudt de kosteneffectiviteit van agrarisch natuurbeheer zich tot die van beheer door natuurbeschermingsorganisaties?

Dit Themanummer Weidevogels is onmisbaar voor iedereen die weidevogels en met name de bescherming daarvan een warm hart toedraagt. Op de website van De Levende Natuur kunnen, zodra het nummer is verschenen, alle artikelen gelezen en gedownload worden. Zie www.delevendenatuur.nl.

(bron: Vogelbescherming)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet