NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grutto’s op internationale lijst van bedreigde soorten

24 mei 2006

Dat het slecht gaat met de Nederlandse weidevogels, de grutto voorop, is inmiddels goed doorgedrongen bij de media. Vrijwel allemaal gaven ze in de eerste week van mei veel aandacht aan de Wereld Rode Lijst van BirdLife International. Op die jaarlijkse lijst staan meestal erg exotische vogels benoemd als 'kwetsbaar' of 'met uitsterven bedreigd'. Dit jaar echter stond er ook een heel 'Hollandse' vogel bovenaan de lijst als kwetsbaar; de grutto.

Op de nieuwe Wereldlijst van Bedreigde Soorten, waarop zowel dieren als planten staan, komen in totaal 2005 vogelsoorten voor. Dat is meer dan een vijfde deel van alle vogels die op de wereld leven (9.799). BirdLife International voert samen met meer dan honderd partners wereldwijd beschermingsprojecten uit om de vogels te hulp te komen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet