NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer komt op voor Nederlandse landschap

24 mei 2006

Het Nederlandse landschap staat onder druk en verrommelt. Het landschap is van iedereen dus niemand voelt zich er echt verantwoordelijk voor. Staatsbosbeheer is van mening dat het Nederlandse landschap pas goed behouden en verder ontwikkeld kan worden wanneer alle betrokken partijen, zowel overheid als particulieren, de verantwoordelijkheid voor het landschap nemen. Ook moet er extra geld van het Rijk komen om het landschap te herstellen, te ontwikkelen en te beheren. Staatsbosbeheer zelf gaat komende jaren op verschillende plekken in Nederland dit soort landschapsherstelprojecten uitvoeren.

Staatsbosbeheer vindt het haar taak om de verrommeling en het verlies aan eigenheid van het landschap aan de kaak te stellen. Wat zijn precies de bedreigingen die het Nederlandse landschap parten spelen? Hoe ontstaat verrommeling? Wie spelen daar een belangrijke rol in? En wat zijn de waarden die verscholen liggen in het Nederlandse landschap? Dit zijn een paar van de vragen die voor Staatsbosbeheer aanleiding waren om Herman Vuijsje te vragen een essay te schrijven over het Nederlandse landschap, met als titel 'Neerlands dierb're grond - hoe keren we de bedreiging van ons landschap'. De afgelopen maanden heeft Herman Vuijsje verschillende spelers in het landschap gesproken. Van rijksadviseur voor het landschap tot de lokale boer en boswachter hebben bijgedragen en hun visie op de ontwikkelingen in het landschap met Herman Vuijsje gedeeld.

Staatsbosbeheer vindt dat er op drie niveaus acties nodig zijn. Allereerst moet er geÔnvesteerd worden in de basis van het landschap, zoals het Deltaplan landschap van de stichting Nederlands Cultuurlandschap voorstelt. Als de voorwaarden hiervoor gecreŽerd zijn, kan wat ons betreft de uitvoering door de lokale partijen hiervoor in gang gezet worden. Ten tweede zijn meer investeringen nodig voor de 20 Nationale Landschappen uit de Nota Ruimte dan nu beschikbaar; in deze landschappen ligt de kwaliteitslat een behoorlijk stuk hoger. De provincies zijn hier aangewezen als regisseurs van uitvoering en realisatie, een rol waar ze de komende jaren nog meer in moeten groeien. En als derde is er wat ons betreft een actief rijksprogramma nodig om de zeer bijzondere restanten historisch cultuurlandschap van Nederland in kaart te brengen en actief te herstellen. Deze collectie van internationaal en nationaal unieke gebieden zit boordevol bijzondere verhalen uit onze geschiedenis en verdient het om afgestoft, opgeknapt en over het voetlicht gebracht te worden.

Staatsbosbeheer neemt ook haar eigen verantwoordelijkheid. In veel gebieden gaat zij bezig met herstel van het landschap. Zo hebben we bijvoorbeeld ook onze verantwoordelijkheid genomen rondom het museumdorp Orvelte in Drenthe. Daar is in 1999 een landschapsherstelplan gemaakt, wat inmiddels voor zo'n 90% is gerealiseerd. Houtwallen zijn aangelegd, rasters verwijderd, heidevelden hersteld en historische essen als akkers gebruikt. Dit gaan we in veel meer bijzondere landschappen doen. Ook participeren we in veel gebiedsprocessen, bijvoorbeeld in de diverse Nationale Landschappen als Laag Holland, de Drentse Aa, Heuvelland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar ook daar waar nieuwe woningbouw (Almere) of bedrijfsterreinen (Venlo) op stapel staan. Daar proberen we samen met anderen te werken aan een mooi en duurzaam toekomstperspectief voor het landschap. Onze verantwoordelijkheid houdt dus niet op bij onze gebiedsgrenzen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet