NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeearend broedt met succes in de Oostvaardersplassen

22 mei 2006

De zeearend (Haliaeetus albicilla) is als broedvogel terug in Nederland. In de Oostvaardersplassen, natuurgebied van Staatsbosbeheer tussen Almere en Lelystad, heeft een zeearendenpaar dit voorjaar een nest gebouwd en eieren uitgebroed. Lange tijd werd niet voor mogelijk gehouden dat de zeearend, de grootste arend van Europa, in een dicht bevolkt gebied als Nederland zou kunnen broeden. Het feit dat de zeearend in de Oostvaardersplassen broedt, is volgens ecoloog Frans Vera geen toeval. Vera: 'Dat de zeearend hier is gaan broeden, toont opnieuw het unieke karakter van het gebied. Het zal zeker niet bij dit ene paar blijven'.

De zeearenden begonnen eind maart met broeden en eind april zijn de jongen uit het ei gekomen. Een zeearend legt één tot drie eieren. De jongen zijn nog te klein om te zeggen hoeveel het er zijn. Al in 2005 werd gespeculeerd over een mogelijke broedpoging van de zeearend in de Oostvaardersplassen. Een volwassen mannetje, ouder dan vijf jaar, verbleef er het hele jaar door met een bijna volwassen vrouwtje. Het vrouwtje komt uit Duitsland en is daar in 2002 geringd. Afgelopen winter en in het voorjaar uitte de paarvorming zich in baltsgedrag en gesleep met takken. In maart werd in het moerasgedeelte van de Oostvaardersplassen een nest gebouwd en nu zijn er daadwerkelijk jongen. Ecoloog Frans Vera van Staatsbosbeheer: 'Het is een bijzondere gebeurtenis, werkelijk de kroon op de natuurontwikkeling in de Oostvaardersplassen. Velen hadden dit niet voor mogelijk gehouden. Dat het paartje zeearenden de Oostvaardersplassen als eerste gebied in Nederland tot hun broedgebied hebben uitverkoren, heeft ook te maken met de kadavers van de edelherten die er 's winters altijd zijn'. In perioden van vorst, ijs en sneeuw, wanneer ze geen vissen meer kunnen vangen en de ganzen zijn weggetrokken, zijn gestorven dieren een belangrijke bron van voedsel. Daarom wordt de vogel ook wel de gier van het noorden genoemd.

Zeearend
De zeearend is de grootste arend van Europa, met een spanwijdte tot wel twee-en-een-halve meter. De roofvogel wordt daarom ook wel 'vliegende deur' genoemd. Er zijn geen schriftelijke bronnen uit het verleden die het broeden van zeearenden vermelden, maar het is nauwelijks voor te stellen dat de arend nooit in Nederland heeft gebroed. De zeearend breidt de laatste jaren zijn broedgebied vanuit Duitsland, Polen en Zweden in westelijke richting uit. Een zeearend leeft van aas, vogels en vis. De arend leeft bij voorkeur in een uitgestrekt, waterrijk gebied, zoals de Oostvaardersplassen. Zeearenden verblijven jaarrond in hun broedgebied.

Boete
Staatsbosbeheer bewaakt het nest en de directe omgeving permanent. De zeearend is gevoelig voor verstoringen, en daarom wordt alles in het werk gesteld om de zeearenden de nodige rust te gunnen. Het natuurgebied is grotendeels afgesloten voor publiek. Het nest ligt bovendien in een onbegaanbaar deel van het gebied. Als extra voorzorg is rondom het nest is een zone ingesteld waar geen mensen mogen komen. De Officier van Justitie kan overtreders een boete opleggen van euro 2000,- .

Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen vormt nationaal en internationaal een boegbeeld voor natuurontwikkeling. Het is een groot natuurgebied met een rijke flora en fauna. Uniek in de Oostvaardersplassen is dat er vrijwel niet door de mens hoeft worden ingegrepen. Dat komt doordat er zich een ecologisch systeem heeft ontwikkeld. Natuurlijke processen zorgen er voor dat bedreigde en zeldzame vogelsoorten een plek hebben gevonden en kunnen voortbestaan. De begrazing door grauwe gans, wild levende paarden, runderen en edelherten spelen een hoofdrol in die natuurlijke processen. Daarnaast is het gebied voor veel trekvogels een belangrijke schakel in hun trekroute. Het natuurgebied heeft in 1999 het 'Europees Diploma voor Natuurbeheer' ontvangen. Dit diploma is in 2004 verlengd. Deze onderscheiding van de Raad van Europa onderschrijft het internationale belang van de grootschalige natuurontwikkeling in de Oostvaardersplassen. Het broedgeval van de zeearend is eens te meer het bewijs van de uniekheid van het gebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet