NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciale archeologische monumenten in Bakkum en Uitgeest

16 mei 2006

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zullen archeologisch waardevolle gebieden in Bakkum en Uitgeest aanwijzen als provinciaal monument. In respectievelijk de 1e en 7e eeuw na Christus werden hier Friese nederzettingen gesticht.

Deze nieuwe provinciale monumenten maken deel uit van het Oer-IJ-gebied. Dit is een voormalige binnendelta van de meest noordelijke tak van de Rijn, gelegen tussen Haarlem, Amsterdam en Alkmaar. In dit gebied bevindt zich een vrijwel ononderbroken historische lijn vanaf de Steentijd tot op heden in de bodem. De meeste informatie bevindt zich in de bodem van het gebied en vaak dicht onder het maaiveld.

De provincie heeft in het kader van haar cultuurbeleid een behoud- en beheerprogramma voor het Oer-IJ-gebied ontwikkeld. Het is niet de bedoeling hier gravend onderzoek te plegen. Door waardevolle gebieden met instemming van de eigenaar tot monument aan te wijzen, beperkt de provincie de gebruiksmogelijkheden en beschermt ze de archeologische waarden ervan. In Castricum kreeg eerder al het terrein Kronenburg dezelfde status.

Rinske Kruisinga, gedeputeerde voor Cultuur, hecht veel waarde aan de bescherming en de toegankelijkheid van deze monumenten. "In onze geschiedenisboeken staat nauwelijks iets over de voormalige bewoners van deze binnendelta. Als provincie dragen we graag bij aan die kennis. Het toekomstige netwerk van monumenten kan bijvoorbeeld worden benut in onderwijsprojecten of begeleide fiets- of wandeltochten."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet