NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 6 miljoen voor groene projecten

2 mei 2006

Minister Dekker (VROM) draagt met ruim 6 miljoen euro bij aan de uitvoering van drie groene ruimtelijke projecten in de provincie Utrecht, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Culemborg. Het gaat respectievelijk om Fort bij Vechten (1,75 miljoen euro), het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (2 miljoen euro) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (2,4 miljoen). Het geld komt uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie. Minister Dekker vindt de projecten een goed voorbeeld van ontwikkeling met behoud van de natuur- en de cultureel-historische waarden van het groene gebied met oog voor bijvoorbeeld het creŽren voor recreatieve mogelijkheden.

Het project Fort bij Vechten is onderdeel van het nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Doel is het Fort bij Vechten te ontwikkelen tot een cultuurhistorisch en recreatief centrum met een nationaal Liniecentrum NHW en een vleermuisinformatiepunt. Daarnaast komt er ruimte voor musea en kunstgalerieŽn. Ook is er oog voor groen en infrastructuur. Met de investering zet minister Dekker in op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit bij het Fort bij Vechten.

Het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is erop gericht het verrommelde gebied tussen Delft en Schiedam een flinke impuls te geven. Het gebied kent veel sluipverkeer door het ontbrekende gedeelte van de A4. Dat is nadelig voor de kwaliteit en levert onveilige verkeerssituaties op. In 2001 heeft de provincie Zuid-Holland een programma opgesteld om het gebied aan te pakken. Minister Dekker draagt met 2 miljoen euro bij aan de ontwikkeling van een aantal recreatieve en ecologische verbindingen. Het programma omvat onder meer 100 hectare nieuwe natuur en een aantal ecopassages.

Met een bedrag van 2,4 miljoen euro investeert minister Dekker ook in de uitvoering van het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie van de gemeente Culemborg. Doel is het ontwikkelen van nieuwe duurzame functies, zoals het inrichten van het Molenkadegebied dat voorheen was bestemd voor de opvang van water bij overstroming. Als overgang naar het groene, open Waterliniegebied wordt hier rond de geplande nieuwbouw veel water en groen aangelegd.

Het ministerie van VROM investeert met de BIRK-regeling in projecten die passen binnen het ruimtelijk beleid en die de kwaliteit van gebieden verbeteren. Eerder ontving het Hoeksche Waard Vlietproject als een van de andere groene projecten uit het BIRK-programma een bijdrage van 2,97 miljoen van VROM.
Meer informatie Dossier BIRK: www.vrom.nl/birk

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet