NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel verplaatst twintig veehouderijen

25 april 2006

Van de 23 aanvragen van agrariŽrs voor de verplaatsing van hun intensieve veehouderijbedrijven voldoen er twintig aan de criteria. De verplaatsingen zijn goed voor milieu, landschap en boeren. De verplaatsing van bedrijven dient meerdere doelen. Zo vermindert de ammoniakuitstoot bij kwetsbare natuur met zo'n 52.000 kg per jaar, verbetert het aanzicht van het landschap door de sloop van 65.000 m2 bedrijfsgebouwen (13 voetbalvelden) en ontstaan er nieuwe kansen voor het ontwikkelen van nieuwe natuur (7 hectare), watersystemen, recreatie en de verbetering van de grondgebonden landbouw (55 hectare komt vrij voor landinrichting en kavelruil). "Een ander belangrijk reconstructiedoel is dat de intensieve veehouderijbedrijven weer vooruit kunnen en zich op een andere locatie duurzaam kunnen ontwikkelen", aldus Piet Jansen, gedeputeerde voor het landelijk gebied en water in Overijssel.

Reconstructie
De verplaatsingsregeling komt voort uit van het Reconstructieplan Salland-Twente. Voor agrariŽrs is de regeling een kans om hun intensieve veehouderijen te verplaatsen uit gebieden nabij kwetsbare natuur (extensiveringgebieden) naar nieuwe locaties met ontwikkelingsmogelijkheden (met name in landbouwontwikkelingsgebieden). Op basis van het reconstructieplan komen ongeveer 35 bedrijven in aanmerking voor verplaatsing. De provincie heeft hiervoor geld gereserveerd en wil de verplaatsingen zo snel mogelijk realiseren. Gedeputeerde Piet Jansen: "De provincie investeert in totaal 4,4 miljoen euro om de verplaatsing mogelijk te maken. Het Rijk draagt 10,3 miljoen euro bij. Omdat het Rijksgeld op dit moment maar voor een klein deel beschikbaar is, schieten wij nog eens een bedrag van 4,2 miljoen euro voor. Hierdoor kunnen nu alle 20 goedgekeurde bedrijven deelnemen." Naar verwachting zijn alle 20 bedrijfsverplaatsingen binnen drie jaar gerealiseerd.

Uitsluitsel
De eerste ronde van de regeling werd opengesteld van 17 oktober tot en met 18 november 2005. Gedeputeerde Staten van Overijssel wilden uiterlijk medio februari 2006 uitsluitsel geven over de verplaatsingsmogelijkheden van agrariŽrs. Maar na de uitspraak van de Raad van State op 12 april jongstleden, over de beroepen die waren ingediend tegen het Reconstructieplan, kon er echter pas duidelijkheid gegeven worden over de realisatie van de bedrijfsverplaatsingen in Overijssel. De komende jaren wordt de regeling regelmatig opengesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet