NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Inplaatsing intensieve veehouderijen Gemert-Bakel

12 mei 2006

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant hebben ingestemd met de uitgangspunten van het eerste plan voor een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) in Brabant. Het betreft het LOG De Rips in de gemeente Gemert-Bakel.

Met dit besluit is voor GS de weg vrij om mee te kunnen werken aan de inplaatsing van intensieve veehouderijen die in het kader van de Reconstructie weg willen. Doelstelling van een ontwikkelingsplan is inzicht verkrijgen in een optimale benutting van een landbouwontwikkelingsgebied. Aan de hand van een ontwikkelingsplan wordt getracht samen met ondernemers de intensieve veehouderij in een gebied verder te verduurzamen.

ZLTO waterplan
Zo zijn er onder meer acties op het gebied van het verbeteren van de infrastructuur en de waterhuishouding in het ontwikkelingsplan De Rips opgenomen. De ZLTO Gemert-Bakel is bezig met het opstellen van een gebiedswaterplan. Het doel van deze gebiedswaterplannen is inzicht te verkrijgen in de waterhuishouding en de invloed van de land- en tuinbouw bedrijven daarop. Knelpunten worden omgezet in concrete maatregelen die invulling geven aan een betere waterhuishouding in het gebied.

Verklaring geen bezwaar
Gekoppeld aan het eerste ontwikkelingsplan hebben Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het eerste bedrijf dat zich in dit LOG gaat vestigen. Het betreft de verplaatsing van veehouderij Van de Boomen uit Milheeze. Het college van B&W van de gemeente Gemert-Bakel zal de vergunning voor de bouw van nieuwe varkensstallen met spoed behandelen. Naar alle waarschijnlijkheid zal nog voor de zomer gestart kunnen worden met de verplaatsing van het eerste landbouwbedrijf naar het landbouwontwikkelingsgebied De Rips.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet