NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Aanleg A6-A9 onvoorstelbaar kortzichtig'

28 april 2006

"De aanleg van een tunnel onder het natuurgebied Naardermeer is onvoorstelbaar kortzichtig. Een duidelijk geval van tunnelvisie." Dat zegt algemeen directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten in reactie op de voorkeur die de ministers Peijs (Verkeer en Waterstaat) en Dekker (Ruimtelijke Ordening) hebben uitgesproken voor de aanleg van een snelweg die de A6 met de A9 met elkaar verbindt.

Breed gedragen alternatief van tafel geveegd
De Graeff: "Het kabinet laat hiermee niet alleen de waardevolle natuur van het oudste natuurmonument van ons land in de steek. Ook de bevolking van Amsterdam Zuidoost blijft zitten met het lawaai en de luchtvervuiling van het verkeer op de Gaasperdammerweg."

Het kabinet veegt een goed alternatief van tafel, dat brede steun heeft in de regio. In dat alternatief worden de bestaande wegen verbreed en in Amsterdam Zuidoost ook voorzien van een overkapping. Tegelijkertijd krijgt het openbaar vervoer een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding. Daarmee worden het Naardermeer en het oude cultuurlandschap bij het Gein en de Vecht ontzien. Tegelijkertijd zorgt het alternatief voor een aanzienlijke verbetering van de leefkwaliteit in Amsterdam Zuidoost.

Aanvechten tot hoogste rechter
Natuurmonumenten zal zich absoluut niet neerleggen bij de aanleg van een tunnel, aldus De Graeff. "Aantasting van het Naardermeer en omgeving is totaal onacceptabel. We zullen alles in het werk stellen om dit tegen te houden. Dat betekent dat we het zullen aanvechten bij de rechter." Op initiatief van nota bene minister Veerman heeft het Naardermeer vorig jaar het Europees Diploma voor Beschermde Gebieden gekregen. Bovendien is het Naardermeer op voorstel van dit kabinet aangewezen als natuurgebied van Europese waarde. "Als het nodig is zullen we de tunnel dan ook aanvechten bij het Europese Hof van Justitie", aldus De Graeff.

Ook een tunnel heeft grote risico's voor de waterhuishouding; de waterkwaliteit in het Naardermeer behoort nu tot de beste van het land. En ook met een tunnel komt er nog minstens drie kilometer snelweg bovengronds te liggen.

Onzalig plan zorgt voor veel vertraging
Met dit plan zal de oplossing van de verkeersproblemen tussen Almere, Amsterdam en Schiphol nog vele jaren op zich laten wachten, waarschuwt De Graeff. "Het kabinet moet niet denken dit plan er even makkelijk door te kunnen drukken. En als de rechter over enige tijd een streep door dit onzalige plan haalt, is er een hoop belastinggeld verspild. Dan moet alsnog begonnen worden met het uitwerken van een alternatief. Dan blijven de mensen in Almere dus nog veel langer met de problemen zitten."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet