NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vormgeving Nationaal Landschap Rivierengebied van start

25 april 2006

Nieuwe wandelpaden tussen Amerongen en Leersum, tussen Rhenen en Wijk bij Duurstede en tussen Werkhoven en Odijk langs de Kromme Rijn. Dit zijn de 1e projecten die het Nationaal Landschap Rivierengebied concreet gaat vormgeven. Behalve de wandelpaden worden natuurvriendelijke oevers ingericht en de lanen in het Langbroekerweteringgebied hersteld. Met deze projecten wil de provincie Utrecht de kernkwaliteiten van dit gebied instandhouden en verbeteren en daarmee de belevingswaarde vergroten. Behalve specifieke aandacht voor landbouw en natuur, is er ook aandacht voor recreatief gebruik zonder dat de cultuurhistorische kwaliteiten in het geding komen. Voor de uitvoering van deze projecten is 300.000,- beschikbaar. De projecten zijn eind dit jaar/begin 2007 gereed.

In mei 2005 heeft het Rijk met de provincie Utrecht het Uitvoeringscontract Landelijk Gebied 2005/2006 gesloten. Hiermee werd 2,6 miljoen Euro door het Rijk beschikbaar gesteld voor de Nationale Landschappen in Utrecht. Gedeputeerde staten hebben in oktober 2005 600.000,- toegezegd voor de Nationale Landschappen Rivierengebied en Arkemheen-Eemland. Met het Rijk is afgesproken dat de provincie op korte termijn een aantal projecten zou aangeven die snel uitgevoerd kunnen worden. Daartoe heeft de provincie het Uitvoeringsprogramma Quick Wins 2006; Nationale Landschappen Rivierengebied en Arkemheen-Eemland opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma Rivierengebied bestaat uit vijf projecten die snel van start kunnen gaan en passen binnen het door het Rijk vastgestelde toetsingskader voor Nationale Landschappen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet