NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Zeeland ontvangt extra geld voor Vitaal Platteland

11 april 2006

Het Comité van Toezicht van het Europese programma LEADER+, heeft besloten ruim 280.000 euro over te hevelen van de Provincie Noord-Brabant naar de provincie Zeeland voor de aanpak van de plattelandsontwikkeling in het kader van Vitaal Platteland Zeeland.

Voortvarend Vitaal Platteland
Leader+ is één van de subsidiebronnen die worden ingezet voor de financiering van projecten in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma Vitaal Platteland Zeeland. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen worden in Zeeland met grote voortvarendheid en veel succes uitgezet in uiteenlopende projecten. De extra middelen komen boven op het reeds bestaande en nog beschikbare budget en bieden ruimte voor initiatiefnemers om aanvullende projecten in te dienen.

Ruimte voor nieuwe projecten
De komende jaren is in Zeeland nog een bedrag van ruim 2.000.000,= euro beschikbaar. Projectvoorstellen met een innovatief karakter en voorstellen die gericht zijn op de verbetering van de leefbaarheid en/of aantrekkelijkheid van het Zeeuwse platteland komen voor subsidie in aanmerking. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend bij het Projectbureau Vitaal Platteland Zeeland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet