NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Koe blijft in de wei door Beheergrondbank Laag Holland

27 april 2006

De Provincie Noord-Holland stelt 1,25 miljoen euro ter beschikking voor een nieuw instrument voor het Nationaal Landschap Laag Holland: de Beheergrondbank. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. Het is voor het eerst dat een dergelijk instrument in Nederland is ontwikkeld.

De Beheergrondbank is bestemd voor de veenweidegebieden in Laag Holland en in de Beemster. Het systeem werkt als volgt. Grond die vrijkomt als een boer zijn bedrijf beŽindigt, wordt aangekocht door de Beheergrondbank. Naastgelegen agrariŽrs kunnen - tegen marktconform tarief - de grond pachten. Ze vergroten daarmee hun werkterrein, zonder dat ze direct op grote schaal moeten investeren.

Behoud van het veenweidelandschap
De Beheergrondbank en de nieuwe pachter maken afspraken over het gebruik van de grond. Daarbij staan de doelstellingen van Nationaal Landschap Laag Holland voorop: het duurzame behoud van het fraaie open veenweidelandschap. Het gaat nadrukkelijk om duurzaam weidebeheer, waardoor het landschap open blijft. De grond moet worden gebruikt als grasland waar de koeien lekker in de wei staan. Minstens drie keer per jaar wordt er gemaaid. De pachtperiode is minimaal twaalf jaar. In de Beemster staat vooral het behoud van de geometrische verkaveling centraal. Veranderingen aanbrengen aan sloten, greppels, paden en andere 'lijnen' in het landschap is dan ook uitgesloten.

De Beheergrondbank is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Noord-Holland en het ministerie van LNV. Het ministerie heeft al eerder een bedrag van 7,5 ton toegezegd. De in te leggen bedragen gaan fungeren als startkapitaal om gronden mee te kunnen kopen.

Voordat de beheergrondbank van start gaat, wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen LNV en de Provincie Noord-Holland. Die wordt momenteel voorbereid. De uitvoering wordt verzorgd door het Bureau Beheer Landbouwgronden, een onderdeel van LNV.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet