NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Te veel woningbouw in Groene Hart

20 april 2006

Gemeenten in het Groene Hart bouwen veel meer woningen dan is toegestaan in de Nota Ruimte en dan de eigen bevolking nodig heeft. Hierdoor wordt het open landschap onnodig opgeofferd aan nieuwe woonwijken. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van RIGO Research en Advies, uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie en de Milieufederaties van Zuid-Holland en Utrecht. De betrokken provincies Zuid-Holland en Utrecht horen in te grijpen, maar hebben dat tot nu toe nagelaten. Milieudefensie en de beide Milieufederaties roepen daarom verantwoordelijk minister Veerman op om maandag 24 april - wanneer hij met de drie Groene Hart provincies het 'Ontwikkelingsplan Groene Hart' bespreekt - de betrokken gedeputeerden aan te spreken op de overdadige bouwplannen.

Volgens het zogeheten 'migratiesaldo nul'-beleid uit de Nota Ruimte mogen gemeenten in het Groene Hart alleen woningen bouwen voor de natuurlijke aanwas van de eigen bevolking. Uit het RIGO-onderzoek 'Migratiesaldo 0 in het Groene Hart' blijkt dat er in de Oude Rijnzone tot 2015 bijna drieduizend woningen te veel zijn gepland. Dit is maar liefst 45 procent meer dan toegestaan. In de periode 2015 tot 2025 zijn nog eens tweeduizend woningen teveel gepland. De gemeenten in de Oude Rijnzone stellen dat zij tot 2015 niet willen bouwen voor nieuwkomers van elders uit het Groene Hart. Daarna willen ze voor die doelgroep zeshonderd woningen bouwen. Nog altijd 4.400 woningen te veel. Als gemeenten zich wel zouden houden aan grenzen die de Nota Ruimte stelt, dan kunnen de polder Gnephoek bij Alphen a/d Rijn en andere landschappen worden gespaard.

Ook de gemeente Vianen wil meer woningen bouwen dan toegestaan (720 woningen, terwijl 630 zijn toegestaan). Bovendien wil de gemeente gezinswoningen bouwen in het open landschap van het Groene Hart. Maar uit het onderzoek van RIGO blijkt dat er in Vianen vooral behoefte is aan appartementen, dichtbij voorzieningen, voor ouderen en echtparen van wie de kinderen uit huis zijn. Hiervoor is ruimte binnen de bebouwde kom. De gemeente Nederlek - de derde plaats die RIGO onderzocht - overschrijdt ook ruimschoots (met 46 procent) de toegestane bouwmogelijkheden.

Het blijkt dat gemeenten het 'migratiesaldo nul'-beleid aan hun laars lappen. Gezien de overschrijdingen moeten er grote vraagtekens gezet worden bij de 40 duizend woningen die er volgens de drie Groene Hart-provincies tot 2020 in het Groene Hart gebouwd mogen worden. Provincies moeten veel krachtiger de regie naar zich toe trekken en minister Veerman moet erop toezien dat de provincies dat ook daadwerkelijk doen', aldus de drie milieuorganisaties, 'anders slibt het Groene Hart helemaal dicht'.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet