NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bescherming Groene Hart moet beter

18 april 2006

Minister Dekker (VROM) en minister Veerman (LNV) willen met provincies en gemeenten afspraken gaan maken om de bescherming van het Groene Hart met bestemmingsplannen te verbeteren. Dit staat in een brief van minister Dekker (VROM) die zij vandaag samen met een onderzoek van de VROM-Inspectie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Actuele bestemmingsplannen die goed gehandhaafd worden zijn noodzakelijk om het Groene Hart te beschermen. Uit onderzoek van de VROM-Inspectie naar de beschermende werking van bestemmingsplannen in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart blijkt dat 30% van de bestemmingsplannen is verouderd. Ook blijkt dat bij nieuwe bestemmingsplannen oude overtredingen niet goed aangepakt kunnen worden. Gemeenten maken steeds meer werk van het toezicht op overtredingen, maar het daadwerkelijk handhavend optreden blijft vaak nog achterwege. Veel gemeenten geven aan dat ze voor effectieve handhaving een gebrek aan juridische kennis en personele capaciteit hebben.

In het onderzoek zijn de bestemmingsplannen bekeken die in 2004 van kracht waren. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat de situatie verbeterd is en dat nu tussen de 10 en de 15% van de bestemmingsplannen verouderd is. De delen van het Groene Hart die in Noord-Holland en Utrecht liggen zijn niet in het onderzoek betrokken. De VROM-Inspectie is bezig met aanvullend onderzoek naar de situatie in Noord-Holland en Utrecht.

Zie ook Website Groene Hart: http://www.groene-hart.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet