NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciale Staten Utrecht: investeren in landelijk gebied

10 april2006

Ruim 12 kilometer wandelpad, bijna 3,5 kilometer fietspad en ruim 7 kilometer ruiterpad kunnen in de jaren 2007 en 2008 gerealiseerd worden in het Noorderpark bij Utrecht. In het plan Haarzuilens komen 450 hectare recreatief groen en 15 kilometer fietspad op korte termijn in uitvoering. Provinciale staten van Utrecht zijn vandaag akkoord gegaan met een voorstel om nu ruim EUR 3,5 miljoen uit het provinciale Stimuleringsfonds beschikbaar te stellen voor deze twee uitvoeringsprojecten voor Groen rond de stad Utrecht.

Problematisch vonden verschillende fracties het feit dat de provincie met de stad Utrecht en met het BRU nog geen harde afspraken had gemaakt over de gezamenlijke financiering. Provinciale Staten riepen de onderhandelaars voor de nieuwe colleges en de raden van Utrecht en de omliggende gemeenten in het BRU dan ook op in hun plannen geld vrij te maken voor de realisering van groen en recreatie rondom de stad Utrecht.

Tegelijkertijd is er ook EUR 0,7 miljoen vrijgegeven voor de ecologische verbindingszone Valleikanaal, een onderdeel van de Groen Blauwe Structuur Amersfoort en EUR 0,1 miljoen ten behoeve van voorbereidinskosten voor de bouw van het ecoduct Leusderheide/Den Treek N227.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet