NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrecht wil ondernemende provincie voor plattelandsontwikkeling zijn

11 april 2006

De provincie Utrecht zet in op een veelzijdig en vitaal Utrechts Platteland. De provincie wil dit bereiken door het vele groen, de mooie landschappen en het menselijk kapitaal in de provincie te benutten. Daarnaast wil de provincie het vraaggericht ondernemen op het platteland bevorderen en kijken of er nieuwe, meer experimentele wegen te vinden zijn om het platteland te ontwikkelen. Dit is de kern van Platteland in ontwikkeling, een visie en activiteitenprogramma plattelandsontwikkeling in de provincie Utrecht, 2006-2009. Gedeputeerde Staten hebben vandaag dit programma vastgesteld. In dit programma staat met welke activiteiten de provincie de komende vier jaar met haar partners aan deze ambities wil werken.

Tot nu toe kende de provincie geen gebundelde inzet op plattelandsontwikkeling. In 'Platteland in ontwikkeling' zijn activiteiten geagendeerd als: het stimuleren van de ontwikkeling van streekproducten, het in beeld brengen van wensen van consumenten voor plattelandsproducten en plattelandsdiensten, het vergoten van de mogelijkheden voor beleving van natuur en landschap en het benutten van de kleine kern als poort voor het landelijk gebied.

de ondernemende provincie
Nieuw in deze visie is de rol die de provincie Utrecht gaat vervullen bij plattelandsontwikkeling. Op het platteland is steeds vaker een initiŰrende en participerende provincie nodig. De provincie erkent dit en wil een ondernemende provincie zijn. Ondernemend in de zin van initiatief nemen, risico dragen, onorthodoxe wegen inslaan en creatief omgaan met middelen, regels en instrumenten. Ook wil de provincie ondernemend zijn door coalities aan te gaan met private partijen. De provincie investeert hier tijd in en heeft daarnaast specifiek voor de cofinanciering van projecten die betrekking hebben op de landbouw, daaraan gerelateerd zijn Ún ondernemerschap bevorderen ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar voor de komende jaren.

in uitvoering
De provincie heeft al projecten mede gefinancierd. Zo is er bijvoorbeeld bijgedragen aan de boerenlandverrassingsroute van de agrarische natuur- en landschapsvereniging De Utrechtse Venen. Een project waarmee er gedurende 4 jaar een jaarlijks wisselende bewegwijzerde wandelroute beschikbaar is, die voor 25 % over onverhard boerenland loopt. ╔Ún van de effecten van dit project is dat agrariŰrs extra inkomsten genereren door de verkoop van streekeigen producten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet