NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidie voor het Groene Hart

14 april 2006

Dit jaar is er 12 miljoen extra beschikbaar voor de regeling Kwaliteitsimpuls Groene Hart.

Het geld is bedoeld voor projecten op het gebied van nieuw ondernemerschap, kavelruilonderzoek, fietspaden, verbrede plattelands-ontwikkeling. Dit jaar is in totaal ruim 13,5 miljoen beschikbaar, hiervan is 2,6 miljoen bestemd voor aanvragen op het gebied van agrarische structuurversterking.

De extra impuls is het gevolg van een D66-motie die door de Tweede Kamer vorig jaar september is aangenomen. De regeling bestaat sinds 1998. Sinds die tijd is er elk jaar tussen de drie en vijf miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van natuur, milieu, recreatie en toerisme, landschap en landbouw in het Groene Hart.

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de regeling. Aanvragen kunnen vanaf 3 april worden ingediend bij de Dienst Landelijk Gebied. De Stuurgroep Groene Hart van de drie provincies prioriteert de goedgekeurde aanvragen aan de hand van een set criteria en brengt hierover een advies uit aan het ministerie.

Projecten die bijdragen aan de doelstellingen uit het Ontwikkelingsprogramma voor het Groene Hart (november 2005) jaar scoren het hoogst. Voor meer informatie hierover kunt u de website www.groene-hart.nl raadplegen. Bij gelijke prioriteit gaan aanvragen die het eerst zijn ingediend voor.

De inzendtermijn sluit op 31 mei 2006. Het informatiepakket Kwaliteitsimpuls en de aanvraagformulieren zijn op te vragen bij de Dienst Landelijk Gebied, de heer P. Jaartsveld, telefoon 030 2344070, email p.a.j.jaartsveld@minlnv.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet